PATRONAT

POLSKIE TOWARZYSTWO HEPATOLOGICZNE
​NARODOWY INSTYTUT ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY, ODDZIAŁ W GLIWICACH
POLSKIE TOWARZYSTWO DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ, ODDZIAŁ W KATOWICACH

KOMITET NAUKOWY
PROF. DR HAB. KRZYSZTOF SKŁADOWSKI, NIO GLIWICE
DR HAB. JERZY JAROSZEWICZ, PROF. SUM
DR HAB. TOMASZ RUTKOWSKI, NIO GLIWICE
DR HAB. EWA JANCZEWSKA, SUM
DR N. MED. WIESŁAW BAL, NIO GLIWICE
DR N. MED. MARCIN ZEMAN, NIO GLIWICE