09:00 - 09:10
Przywitanie uczestników - prof. dr hab. Krzysztof Składowski, NIO Gliwice
09:10 - 10:20
Sesja I - Mechanizmy onkogenezy, profilaktyka HCC
Prowadzenie: prof. dr hab. Małgorzata Pawłowska, dr hab. Tomasz Rutkowski
09:10 - 09:25
Wirusowe zapalenia wątroby, główni sprawcy HCC - prof. dr hab. Krzysztof Simon, UMW Wrocław
09:25 - 09:40
Leczenie zakażenia HCV jako narzędzie prewencji HCC - prof. dr hab. Robert Flisiak, UMB Białystok
09:40 - 09:55
Alkohol i stłuszczenie wątroby jako czynniki ryzyka HCC - prof. dr hab. Krzysztof Tomasiewicz, UMLub, Lublin
09:55 - 10:10
Zasady i skuteczność nadzoru onkologicznego nad chorymi z chorobami wątroby
- dr hab. Dorota Zarębska-Michaluk, UJK Kielce
10:10 - 10:20
Dyskusja
10:20 - 11:30
Sesja II - Diagnostyka i ocena zaawansowania HCC
Prowadzenie: dr hab. Dorota Zarębska-Michaluk, dr hab. Jerzy Jaroszewicz
10:20 - 10:35
Znaczenie i skuteczność badań obrazowych w diagnostyce różnicowej HCC
- prof. dr hab. Andrzej Cieszanowski, NIO Warszawa
10:35 - 10:50
Nowe biomarkery w diagnostyce HCC - dr n. med. Jolanta Mrochem-Kwarciak, NIO Gliwice
10:50 - 11:05
Biopsja wątroby, kiedy wykonywać? dr n. med. Michał Gola, NIO Gliwice
11:05 - 11:20
Epigenomika, płynna biopsja jako pomost pomiędzy diagnostyką i leczeniem
- dr hab. Małgorzata Oczko-Wojciechowska, NIO Gliwice
11:20 - 11:30
Dyskusja
11:30 - 11:45
Przerwa
11:45 - 13:25
Sesja III - Leczenie zabiegowe HCC
Prowadzenie: prof. dr hab. Piotr Małkowski, prof. dr hab. Wojciech Lisik
11:45 - 12:00
Kryteria kwalifikacji do resekcji guza wątroby - dr n. med. Marcin Zeman, NIO Gliwice
12:00 - 12:15
Kwalifikacja do przeszczepienia wątroby, praktyczne aspekty - prof. dr hab. Wojciech Lisik, WUM Warszawa
12:15 - 12:30
Czynniki ryzyka wznowy HCC po LTX - prof. dr hab. Piotr Małkowski, WUM Warszawa
12:30 - 12:45
Radioembolizacja guzów wątroby – wskazania oraz sekwencja postępowania
- dr n. med. Michał Gola, NIO Gliwice
12:45 - 13:00
Radioterapia w HCC niedoceniana metoda leczenia radykalnego - dr hab. Dorota Gabryś, NIO Gliwice
13:00 - 13:15
Wskazania do paliatywnej radioterapii guzów wątroby i przerzutów odległych w przebiegu HCC - dr n. med. Iwona Dębosz-Suwińska, NIO Gliwice
13:15 - 13:25
Dyskusja
13:25 - 14:35
Sesja IV - Leczenie systemowe HCC
Prowadzenie: dr hab. Ewa Nowakowska-Zajdel, dr hab. Ewa Janczewska
13:25 - 13:40
Leczenie systemowe HCC w wytycznych międzynarodowych
- dr hab. Ewa Nowakowska-Zajdel, SUM Katowice
13:40 - 13:55
Założenia programu lekowego dla HCC - dr n med. Wiesław Bal, NIO Gliwice
13:55 - 14:10
Nowe, nadchodzące i przyszłe terapie HCC - dr hab. Ewa Janczewska, SUM Katowice
14:10 - 14:25
Możliwość prowadzenia rejestru HCC w Polsce - dr hab. Jerzy Jaroszewicz, SUM Katowice
14:25 - 14:35
Dyskusja
14:35
Zakończenie